צרו קשר הצוות המקצועי מאמרים, כנסים וסדנאות מיזוגים ורכישות אתיקה וערכים
בארגונים מצליחים
חקיקה
בתחום האתיקה
קוד אתי
ותכנית אתיקה
מה אנחנו עושים


www.ethics.co.il  ניתן למצוא אותנו באתר החדש שלנו

  • פיתוח קוד אתי המגדיר את הערכים ואת כללי ההתנהגות של הארגון: אלה מבטאים את המחויבות של הארגון למחזיקי עניין שונים. הקוד מאפשר פיתוח מנגנונים לפתרון בעיות במקרים של ניגודי עניינים, העצמת הארגון, בכפוף לחוק, לכללי המותר והאסור ומעבר לכללים אלו כאידאלים לפיהם ראוי להתנהג.
  • תוכניות אתיקה וציות: תכניות האתיקה שפותחו ב- VM תורמות לחיזוק התרבות הארגונית והאחריות התאגידית של לקוחותינו מקנה ארגז כלים לניהול מוצלח ומאפשרות להם לעמוד בדרישות של החוק האמריקני, של החקיקה הישראלית. פיתוח תפקיד קצין ציות\אתיקה.
  • תוכניות אחריות תאגידית בהתאם לדרישות מדד מעלה: תכניות האחריות החברתית והסביבתית שפותחו ב- VM מאפשרות ללוקחתינו לעמוד בהצלחה ביחסי הגומלין שבניהם לבין גורמים שונים המשפיעים והמושפעים מפעילותם, מבין הגורמים החשובים נציין כאן את, הסביבה, הקהילה, הלקוחות, העובדים, בעלי המניות והספקים. פיתוח תפקיד קצין אחריות חברתית בארגון.
  • מערכות למידה ארגוניות: יצירת ארגון לומד ומתפתח הפועל מתוך אסטרטגיה בכל רבדיו, תוך סנכרון מלא של כלל הפעילויות בארגון ולמידה מתמדת של הסביבה החיצונית והפנימית.
  • התאמת תהליכי העבודה לאסטרטגיית הארגון : הטמעה של אסטרטגיית הארגון בתהליכי העבודה תאפשר לארגון לפעול בהתאם לחזון, ותמנע חיכוכים שיצמצמו את מרחב הפעילות שלו.
  • פיתוח ימי עיון וסדנאות בשילוב הרצאות של מיטב המומחים לצורך פיתוח ידע באתיקה ישומית ואחריות חברתית וסביבתית אשר יותאם לצרכי הארגון, לרבות פיתוח תוכנית לסדנאות למנהיגות ערכית, ארגז כלים לניהול על פי ערכים ויעדים MBV ודרכי מדידה של תהליכי שילוב הערכים באסטרטגיה של הארגון. 

          
 
מה אנחנו עושים
 
     
אתיקה | קוד אתי | אתיקה בעסקים | אתיקה ומוסר | דילמה אתית | מיזוגים ורכישות | מיזוג חברות | מפת אתר