צרו קשר הצוות המקצועי מאמרים, כנסים וסדנאות מיזוגים ורכישות אתיקה וערכים
בארגונים מצליחים
חקיקה
בתחום האתיקה
קוד אתי
ותכנית אתיקה
על קוד אתי ותכנית אתיקה

www.ethics.co.il  ניתן למצוא אותנו באתר החדש שלנו

קוד אתי בנוי מסל ערכים וכללי ההתנהגות לעשיית המעשה הראוי שחובה לעשותו.

תוכנית אתיקה ואחריות חברתית כוללת את הקוד האתי, סל הערכים של הארגון  (הקשורים ליכולתו לשרוד, להתקיים בכבוד ולשגשג בטווח קצר ובטווח ארוך). ובהתאמה לערכים, מערכת כללי התנהגות הראויים שמכוונים להצלחת הארגון בפעילות.

עקרונות תוכנית אתיקה

הטמעת כללי אתיקה, שעוצבו, יושמו ועודכנו על ידי ארגון, בהתאם לאופיו ולתחומי פעילותו מקדמים את האינטרסים של הארגון תוך כדי נטילת אחריות חברתית ביחסי הגומלין שהארגון מקיים עם מחזיקי העניין שלו.
  • העמקת המודעות לאתיקה בקרב חברי הארגון
  • פיתוח והתאמה של תהליכים ונהלים כולל מנגנוני בקרה ואכיפה
  • בניית תפקיד ממונה על האתיקה בארגון
  • שימוש במנגנוני למידה והתפתחות המשולבים בשיטות מדידה


   
על קוד אתי ותכנית אתיקה
 
     
אתיקה | קוד אתי | אתיקה בעסקים | אתיקה ומוסר | דילמה אתית | מיזוגים ורכישות | מיזוג חברות | מפת אתר