צרו קשר הצוות המקצועי מאמרים, כנסים וסדנאות מיזוגים ורכישות אתיקה וערכים
בארגונים מצליחים
חקיקה
בתחום האתיקה
קוד אתי
ותכנית אתיקה
חקיקה בתחום האתיקה

www.ethics.co.il  ניתן למצוא אותנו באתר החדש שלנו

בעקבות פרשת אנרון ושערוריות נוספות איבדו המשקיעים את אמונם בשוק ההון האמריקני. במטרה להחזיר את אמון הציבור נחקק בארצות-הברית Sarbanes Oxley Act 2002 . סעיף 406 לחוק מחייב אימוץ של קוד אתי עבור מנהלי כספים בכירים בתאגידים ציבוריים.

לפי דרישותיה של הרשות לניירות ערך בארצות-הברית ( SEC ), הוסיפו, מעבר לדרישת החוק, הבורסה של ניו-יורק ( NYSE ) ואיגוד הברוקרים הלאומי בארה"ב ( NASD ) ׂדרישות בין השאר להחלת הקוד האתי גם על כלל עובדי התאגיד.

מקור אחר לדרישת התנהגות אתית מארגונים שונים (לאו דווקא תאגידים ציבוריים) מקורו בהנחיות לענישה פדראלית בארצות-הברית מ-1991 בנושא תוכניות ציות אשר עודכנו בשנת 2004 Federal Sentencing Guidelines 2004 והן מפרטות את הדרישות מתכנית אתיקה אפקטיבית בארגון ומציינות את המדדים לענישה הצפויה בהיעדרה.

החקיקה בישראל נמצאת בשלבי אישור מתקדמים:
  • בדומה לסעיף 406 בחוק-2002 Sarbanes Oxley Act, והתוספות השונות שצוינו לעיל, החוק הישראלי, קרי התיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) (תיקון), התשס"ד-2004 מחייב חברות ציבוריות לאמץ קוד אתי, ואם לא אומץ - להסביר מדוע נמנע הארגון מאימוץ קוד אתי, תחולת הקוד היא לכל חברי התאגיד.
  • הצעת חוק פרטית לטיפוח אתיקה בארגונים הונחה על שולחן הכנסת ב-04.08.2004. הצעה זו מפרטת את הדרישות מתכנית אתיקה בארגונים.

אנחנו ב-VM עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות בחקיקה כדי לספק ללקוחותינו את המידע העדכני והמדויק ביותר בכל רגע נתון.

מבנה תכניות האתיקה שלנו עומד בדרישות החוק האמריקני, שהוא מקיף יותר מהצעות החוק הישראליות.

חקיקה בתחום האתיקה
 
     
אתיקה | קוד אתי | אתיקה בעסקים | אתיקה ומוסר | דילמה אתית | מיזוגים ורכישות | מיזוג חברות | מפת אתר