צרו קשר הצוות המקצועי מאמרים, כנסים וסדנאות מיזוגים ורכישות אתיקה וערכים
בארגונים מצליחים
חקיקה
בתחום האתיקה
קוד אתי
ותכנית אתיקה
מה אנחנו חושבים

www.ethics.co.il  ניתן למצוא אותנו באתר החדש שלנו

אתיקה ואחריות חברתית בניהול עסקים מקנה ארגז כלים לניהול ארגוני ותורמת באמצעות שימוש בקוד אתי להצלחת הארגון העסקי:
  • עמידה בדרישות החקיקה האמריקנית הנוכחית ובחקיקה הישראלית הצפויה
  • שיפור תהליכי העבודה
  • מזעור סיכונים
  • שמירת המוניטין וחיזוקו
  • שיפור תהליכי ההתחדשות האסטרטגית
  • פיתוח תרבות ארגונית שתוביל למצוינות
ארגון הוא מערכת מורכבת הפועלת בסביבה המשתנה תדיר. קוד אתי הוא כלי ניהולי המאפשר לארגון להגדיר את ערכיו ואת כללי ההתנהגות החיוניים להישרדותו, לקיומו בכבוד ולשגשוגו. הטמעה אפקטיבית של קוד אתי תאפשר לכלל חברי הארגון לפעול להשגת מטרות אלו.
 
הצלחתו של הארגון מותנית, בין השאר, ביכולת של כלל מרכיביו לפעול בהרמוניה על פי האסטרטגיה המתאימה, תוך ניצול המשאבים העומדים לרשותו. פיתוח ערכי הארגון וכללי ההתנהגות הראויה יסייעו לשיפור היכולות של הארגון ולפעילות אפקטיבית בהתאם למטרותיו.
 
 ערכי הארגון משמשים מנוף בשווקים תחרותיים שבהם יש למוניטין החברה משקל רב בהצלחתה.
   
מה אנחנו חושבים
 
     
אתיקה | קוד אתי | אתיקה בעסקים | אתיקה ומוסר | דילמה אתית | מיזוגים ורכישות | מיזוג חברות | מפת אתר