צרו קשר הצוות המקצועי מאמרים, כנסים וסדנאות מיזוגים ורכישות אתיקה וערכים
בארגונים מצליחים
חקיקה
בתחום האתיקה
קוד אתי
ותכנית אתיקה
אתיקה וערכים בארגונים מוצלחים

www.ethics.co.il  ניתן למצוא אותנו באתר החדש שלנו

הארגון העסקי

לכל ארגון יש חזון כתוב או בלתי-כתוב המבוסס על אמונות, הערכות ודעות ביחס למהות של הצלחתו. חזון הארגון, ערכיו וכללי ההתנהגות הראויה ישפרו את יכולת הארגון לשרוד, להתקיים בכבוד ואף לשגשג.

התאמה בין חזון הארגון, ערכיו וכללי ההתנהגות המנחים את עובדיו לבין הסביבה העסקית ומחזיקי עניין שונים תסייע לאורך זמן להצלחת הארגון.

                 

התאמה בין החזון הערכים וכללי ההתנהגות לבין מחזיקי עניין
לא בכל ארגון קיימת התאמה בין החזון, הערכים וכללי ההתנהגות המנחים את עובדיו לבין האינטרסים של מחזיקי עניין שונים.
 
לאורך זמן, חוסר-ההתאמה עלול לפגוע בתפקודו של הארגון, שכן במצבים של ניגוד עניינים יבחרו מחזיקי העניין באינטרסים שלהם ולא באינטרסים של הארגון וכך עשויה להיפגע התפתחותו.
 
תפקידה של תכנית אתיקה אפקטיבית או של תוכנית אחריות חברתית הוא לאפשר הלימה בין האינטרסים של הארגון לבין האינטרסים של מחזיקי עניין שונים.
 

 
       
אתיקה וערכים בארגונים מצליחים
 
     
אתיקה | קוד אתי | אתיקה בעסקים | אתיקה ומוסר | דילמה אתית | מיזוגים ורכישות | מיזוג חברות | מפת אתר