צרו קשר הצוות המקצועי מאמרים, כנסים וסדנאות מיזוגים ורכישות אתיקה וערכים
בארגונים מצליחים
חקיקה
בתחום האתיקה
קוד אתי
ותכנית אתיקה
מיזוגים ורכישות

www.ethics.co.il  ניתן למצוא אותנו באתר החדש שלנו

חלק מהבעיות המרכזיות המכשילות מיזוגים נעוצות בהתמודדות הלקויה עם פער גבוה בין ההתנהגות בפועל לבין הערכים וכללי ההתנהגות הראויים בקרב הארגונים העוברים תהליך של מיזוג. לכן, ליצירת מיזוג מוצלח, מתכנניו חייבים להתייחס אל הפער ואל מידת ההתאמה בין הערכים, כללי ההתנהגות והפעילות בכלל חלקי הארגונים. אתיקה ככלי ניהולי, אם כן, מאפשרת לארגון להתאים חזון ולהציע פרוטוקול שיאפשר לשלב בין הארגונים השונים זה מזה.

הבעיה: מרבית המיזוגים נכשלים מאחר שקשה לאחד תרבויות, ערכים ותהליכי עבודה.

הפתרון: פיתוח קוד אתי ככלי ניהולי שהינו פרוטוקול הקובע כללי משחק הוגנים לתהליך המיזוג, מאפשר יצירת אווירת אמון בין חברי תרבויות שונות, וצמצום החיכוך בשינוי תהליכי העבודה. ובנוסף, עובדים שאינם בהכרח מרוצים מרעיון המיזוג יגלו פחות התנגדות לו.

מיזוג מוצלח מחייב את פיתוח הערכים וכללי ההתנהגות הראויים במסגרת חזון חדש, אלו יסייעו לשיפור היכולות של הארגון ולפעילות אפקטיבית בהתאם למטרותיו.

   
   
מיזוגים ורכישות
 
     
אתיקה | קוד אתי | אתיקה בעסקים | אתיקה ומוסר | דילמה אתית | מיזוגים ורכישות | מיזוג חברות | מפת אתר